Archív článkov

zaručená konverzia

komunikujememe elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom a sme oprávnení vykonávať zaručenú konverziu dokumentoov z listinnej do elektronickej podoby a naopak
Celý článok

Čo Vás u nás čaká?

Z návštevy advokáta nemusíte mať žiadne obavy. Budeme postupovať asi takto: 1. Úvodná konzultácia  2. Právna porada a analýza problému 3. Naša právna rada, ako riešiť Váš problém 4. Dohoda o cene právnej služby 5. Právne zastupovanie alebo spísanie listiny   Ak k nám z rôznych príčín...
Celý článok