zaručená konverzia

komunikujememe elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom a sme oprávnení vykonávať zaručenú konverziu dokumentoov z listinnej do elektronickej podoby a naopak