zaručená konverzia

27.08.2017 00:40

komunikujememe elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom a sme oprávnení vykonávať zaručenú konverziu dokumentoov z listinnej do elektronickej podoby a naopak