Čo Vás u nás čaká?

Z návštevy advokáta nemusíte mať žiadne obavy. Budeme postupovať asi takto:

1. Úvodná konzultácia 

2. Právna porada a analýza problému

3. Naša právna rada, ako riešiť Váš problém

4. Dohoda o cene právnej služby

5. Právne zastupovanie alebo spísanie listiny

 

Ak k nám z rôznych príčín nemôžete prísť (práca, vzdialenosť, pobyt v zahraničí a pod.), môžeme všetko vybaviť telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom skype.