Právne služby poskytujeme podľa potrieb a požiadaviek klienta. Môžete si vybrať, či Vám pomôžeme iba radou alebo Vám spíšeme zmluvu. Ak chcete, napíšeme Vám žalobu, alebo Vás zastúpime v celom súdom konaní. Môžete si vybrať medzi poskytovaním služieb v jednej veci, alebo vo všetkých Vašich právnych záležitostiach.
 
Dlhuje Vám niekto peniaze? Pomôžeme Vám s tým. Spíšeme a podáme žalobu na súd. Samozrejme elektronicky  a za polovičný súdny poplatok. Zastúpime Vás na súde a podáme návrh na vykonanie exekúcie. Jedine advokáti sú oprávnení poskytovať právne služby za odplatu.  V prípade úspechu v súdnom spore Vám bude priznaná náhrada trov konania (teda všetky účelne vynaložené výdavky na súdne poplatky, advokáta a podobne). 
 
 
Služby poskytujeme najmä v týchto právnych oblastiach: 
obchodné právo
občianske právo
rodinné právo
trestné právo
pracovné právo