Ceny právnych služieb

 

Právne služby sú poskytované za tarifnú odmenu alebo za zmluvnú odmenu, podľa Vášho želania. 
 
Tarifná odmena je stanovená vyhláškou č. 655/2004 Z.z..  Tarifná odmena znamená, že platíte za každý úkon advokáta, ktorý vo Vašej veci vykoná (tieto úkony sú vymenované vo vyhláške č. 655/2004 Z.z. a ide o také úkony ako napríklad žaloba, účasť na pojednávaní, odvolania podobne). Teda advokátovi zaplatíte odmenu v závislosti toho, koľko vo veci vykoná úkonov. Výška odmeny za jeden úkon (teda tzv základná sadzba tarifnej odmeny) je stanovená vo vyhláške č. 655/2004 Z.z. 
 
Zmluvná odmena je odmena, ktorú si dohodnete s advokátom (na rozdiel od tarifnej odmeny, ktorá je určená vyhláškou) . Zmluvná odmena môže byť dohodnutá a) hodinovou sadzbou, b) paušálnou sumou za vybavenie veci alebo za určité obdobie, c) podielovou odmenou (percentuálnou), d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny. 
 
Vzhľadom na ustanovenia Advokátskeho poriadku Vám presnú cenu služby oznámime na vyžiadanie. Výšku tarifnej odmeny si môže klient vypočítať aj sám a to prostredníctvom ustanovení vyhl. 655/2004 Z.z.
 
Za naše právne služby môžete zaplatiť v hotovosti v sídle advokátskej kancelárie alebo bezhotovostne na základe faktúry .